Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TÜKED) ve Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER) tarafından 12 Aralık 2015 Cumartesi günü “Antibiyotik Yönetim Ekibi” konulu meslek içi eğitim toplantısı 50 meslektaşımızın katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Antibiyotik direnci, direnci önleme yöntemleri, akılcı antibiyotik kullanımı, antibiyotik yönetim programları ve antibiyotik yönetim ekibinde eczacının rolünün vurgulandığı; hastanelerdeki uygulamaların meslektaşlarımız ile birlikte açıkça tartışıldığı, verimli ve başarılı bir toplantı gerçekleşmiştir.

Katılan tüm meslektaşlarımıza ve eğitim programında bizlere destek veren tüm öğretim üyelerine teşekkür ederiz.

Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TÜKED)