Türkiye Vakıflar Bankası

Hastaneler Şubesi – ANKARA

IBAN: TR400001500158007290157024

Tüm Kamu Eczacıları Derneği